ජපන් භාෂා සඳහා පන්ති පැවැත්වේ…

ජපන් භාෂා සඳහා පන්ති පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා විමසන්න

විමසිම්-
ලිපිනය : ශී‍්‍ර ලංකා නිප්පොන් අධ්‍යාපනික හා සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය ,නිපොන් මාවත,ඇතුල්කෝට්ටේ,කෝට්ටේ

දුරකථන : + 94 -11 -2865421

ෆැක්ස් : + 94 -11 -2873785

විද්යුත් තැපෑල : snecc@eureka.lk

වෙබ් අඩවිය : www.snecc.lk

ෆේස්බුක් පිටුව : Sri Lanka Nippon Educational & Cultural Center

ට්විටර් පිටුව : Snecc@kotte

1

වාර්ෂික ටෝකියෝ – ශී‍්‍ර ලංකා උත්සවය

මෙවර ජපානයේ ටෝකියෝ හි වාර්ෂික ටෝකියෝ – ශී‍්‍ර ලංකා උත්සවය ගෞරවනීය ලෙස පවත්වන ලදී.
ශී‍්‍ර ලංකා නිප්පොන් අධ්‍යාපනික හා සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයේ ශී‍්‍ර ලංකා නිප්පොන් අධ්‍යාපනික හා සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය ලේකම් පූජ්ය මීගහතැන්නේ චන්දසිරි නාහිමියන්ගේ ප්රධානත්වයෙන් නර්තන ශිල්පීන් හා ගායක පිරිසක් සහභාගී විය.